Handwatche

Parduotuvė

Privatumo politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą Daivai Petkienei dirbančiai pagal ind. veiklos pažymą Nr. 1109788 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje. Daiva Petkienė dirbanti pagal ind. veiklos pažymą Nr. 1109788 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas., kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Slapukų naudojimas tinklapyje: tinklapyje slapukai nėra renkami.

Bendrosios nuostatos

Daiva Petkienė dirbanti pagal ind. veiklos pažymą Nr. 1109788  jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per Daivą Petkienę dirbančią pagal ind. veiklos pažymą Nr. 1109788  valdomas elektronines sistemas. Daiva Petkienė dirbanti pagal ind. veiklos pažymą Nr. 1109788  nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei Daiva Petkienė dirbanti pagal ind. veiklos pažymą Nr. 1109788  naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

Daiva Petkienė dirbanti pagal ind. veiklos pažymą Nr. 1109788  vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų Asmens duomenis, Daiva Petkienė dirbanti pagal ind. veiklos pažymą Nr. 1109788  gyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus); 2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; 4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

5. Apdoroti Jūsų užklausas;
6. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus; 7. Esant slapukams jie naudojami:

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
3. Daiva Petkienė dirbanti pagal ind. veiklos pažymą Nr. 1109788   gavęs Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@handwatche.com;

4. Daivos Petkienės dirbančios pagal ind. veiklos pažymą Nr. 1109788  Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu info@handwatche.com Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo ir slapukų naudojimo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. Gediminas Baubinas dirbantis pagal ind. veiklos pažymą Nr. 991147 gali pakeisti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo ir slapukų naudojimo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@handwatche.com;
Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2021-12-15.

PRIVACY AND COOKIE POLICY

By using this web site, you give your consent to the company Daiva Petkienė individual activity certificate No 1109788  to collect and use your personal data as defined by this Privacy and cookie Policy. Daiva Petkienė individual activity certificate No 1109788  uses the information you provide when registering, by making orders or by sending us requests, including: Name, surname, contact person. No., e-mail, Other Contact Details (all together – Personal Data) to properly manage your orders / queries.

Cookie usage at out webpage: no cookies are collected at our website.

General provisions

Daiva Petkienė individual activity certificate No 1109788  by no means sells or transmits your Personal Data to any third party without your express permission. No third party can offer you goods or services via Daiva Petkienė individual activity certificate No 1109788  electronic systems. Daiva Petkienė individual activity certificate No 1109788  Will not use your Personal Data for direct marketing purposes. If Daiva Petkienė individual activity certificate No 1109788  would use your personal data for direct marketing purposes, you should always agree with it and have an option to cancel it. Daiva Petkienė individual activity certificate No 1109788  follows these basic principles of personal data processing:
1. Personal data is collected for specified and legitimate purposes;
2. Personal data shall be processed accurately and fairly;
3. Personal data is processed lawfully;
4. All information about processed personal data is confidential;

Managing and protecting your personal data Daiva Petkienė individual activity certificate No 1109788  mplements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unlawful handling. Personal data are processed in accordance with the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.
Personal data is collected and processed for the following purposes:
1. To process your orders (after making orders);
2. To Issue financial documents to you (eg invoices);
3. Solve problems with the delivery;

4. Perform other contractual obligations;
5. Process your queries;
6. For direct marketing purposes – by getting agreement only by giving the opportunity to refuse and cancel.
7. Cookies are used for this purpuse (if used):

Personal rights

By allowing to manage your personal data, you are entitled to:
1. Require correction, destruction or suspension of the processing of your personal data when data is processed without complying with this and other laws;
2. Disagree with the processing of his personal data;
3. Daiva Petkienė individual activity certificate No 1109788,  upon receipt of your application for the processing of personal data, will provide you with a response within 30 calendar days of your request. Only requests for the processing of your personal data submitted by e-mail are considered. Mailed to info@handwatche.com;

4. Daiva Petkienė individual activity certificate No 1109788 Members / Clients have the right to request the transfer or cancellation of information related to their payment history and the information they provide. Such requests will be processed within 30 days. From e-mail receipt mail by info@handwatche.com.

Final Provisions

Substantial changes to this Privacy and cookie Policy are sent to members by email. Daiva Petkienė individual activity certificate No 1109788 may change this Privacy and cookie Policy without prior notice. If you have questions about our Privacy and cookie Policy, you can contact us at any time by e-mail: info@handwatche.com.

Vaizdas Naujienlaiškis
hindisexgirl arabian-porn.com odiya xxx video desi sex dance indiansexwhores.info sexcy hindi xnxx video telugu onlyindianporn2.com indian mallu sex videos aunty fuck indiansexmms2.com indian bhabhi sex xnxx www xnx com slutswile.net bhabhi ki jabardasti chudai video
fucking class blackpornsexvideos.com tamil xxxx video how many times sex to get pregnant in tamil hardindiansex.mobi sex wife porn oxo iwanktv.pro hindi nangi movie bf facebook wildindiantube.info tamilyoga indian mom fucked by son hot-sex-porno.com open sex video youtube
bajpuri xxx ounoun.com pakistani sexi video anysex video apacams.com xnxx indian selfi nicole aniston brazzers freeindianporn3.com www justdesi in chuda chudi onindiansex.info panjabi xvidio free porn mobile vedios bananocams.com samantha xvideo